VS Purku Oy

Tehokasta pölynhallintaa

Meillä on käytössä alan parhaimmistoon kuuluva, laadukas pölynsidontavälineistö!

Hyvin suunniteltu rakennuksen purkaminen sisältää myös asianmukaisen pölytorjunnan. Pölytön purkaminen vaatii oikeat menetelmät ja purkukoneet, jotta materiaalien purku ja niiden käsittely aiheuttavat mahdollisimman vähän työympäristöön pölyä, josta on haittaa paitsi työntekijöille myös ympäristössä liikkuville ihmisille. Turkulaisella VS Purku Oy:llä on alan parhaimmistoon kuuluva, laadukas pölykontrolli!

Kaikissa purkukoneissamme on integroidut korkeavesipainesumutinjärjestelmät, jotka mahdollistavat pölyttömän purkutyön kaupunkien ydinkeskustoissa tai muuten herkissä ympäristöissä. Lisäksi käytämme vaativissa kohteissa kauko-ohjattua korkeapainevesisumutykkiä, jolla pystymme ampumaan sumua 60 metrin alueelle.

Työmaaseuranta reaaliajassa

Käytössämme on myös reaaliaikainen, sähköinen jätteensiirtoasiakirjajärjestelmä, josta tilaaja näkee jätevirtojen siirtymisen jakeittain ja lopputoimituksen vastaanottopisteittäin. Purkujätteistä lähtee sähköinen loppudokumentointi tilaajalle. Koko kalustomme on varustettu niin ikään purkusuojilla (kattopanssarit, puomikamerat ja turvaverkot).

Valtakunnallinen, paikkansa vakiinnuttanut purkuyhtiö

Meillä on todella pitkä kokemus alalta ja tyytyväisiä asiakkaita ympäri Suomen. Toimintaperiaatteemme rakentuvat ammattitaitoisen henkilöstön ja laadukkaan kaluston lisäksi asiakaslähtöisiin ja ympäristöystävälliseen työtapoihin. Siksi panostamme tekniikkaan, joka selkeyttää sekä omaa työtämme että tarjoaa asiakkaillemme entistä parempaa ja läpinäkyvämpää palvelua. Kun rakennuksen purkaminen on suunnitteilla, ota meihin yhteyttä!

Scroll to Top